Marksten är ett utmärkt alternativ på bland annat:

  • Industriytor
  • Terminaler för tung lasthantering
  • Parkeringsplatser
  • Gator, torg
  • Skrotupplag
  • Hamnar

Tung industri

www.svenskmarkbetong.com
Svensk Markbetong arbetar med att ta fram teknisk information om hur beläggningar med plattor och marksten av betong ska dimensioneras, projekteras, anläggas och underhållas.