Marksten är ett utmärkt
alternativ på bland annat:

– Industriytor
– Terminaler för tung lasthantering
– Parkeringsplatser
– Gator, torg
– Skrotupplag
– Hamnar

Tung industri


www.svenskmarkbetong.com
Svensk Markbetong arbetar med att ta fram teknisk information om hur beläggningar med plattor och marksten av betong ska dimensioneras, projekteras, anläggas och underhållas.

www.arnells.nu – 070 55 22 429