Marksten är ett utmärkt
alternativ på bland annat:

– Industriytor
– Terminaler för tung lasthantering
– Parkeringsplatser
– Gator, torg
– Skrotupplag
– Hamnar

www.arnells.nu – 070 55 22 429