Marksten är ett utmärkt

alternativ på bland annat:

 

Industriytor
Terminaler för tung lasthantering
Parkeringsplatser
Gator, torg
Skrotupplag
Hamnar

Information för tung industri

 

Klicka på texten under bilden för att öppna broschyr från Svensk Markbetong.

 

 

Industriytor 

Grå handbok