Marksten är ett utmärkt

alternativ på bland annat:

 

Industriytor
Terminaler för tung lasthantering
Parkeringsplatser
Gator, torg
Skrotupplag
Hamnar

Länkar

  

 

www.svenskmarkbetong.com

Svensk Markbetong arbetar med att ta fram teknisk information om hur beläggningar med plattor och marksten av betong ska dimensioneras, projekteras, anläggas och underhållas.